Villkor

Terms and Condition

Vi behöver regler för att hålla vår plattform och våra tjänster säkra för dig, oss och våra studenter.

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Vi gör det möjligt för alla  att skapa och dela utbildningskurser (instruktörer) och att delta i dessa utbildningskurser för att lära sig (studenter). Vi anser att vår marknadsmodell är det bästa sättet att erbjuda värdefullt utbildningsinnehåll till våra användare.

Dessa villkor gäller alla dina aktiviteter på Elithubb webbplats.

Du behöver ett konto för de flesta aktiviteter på vår plattform, inklusive att köpa och anmäla dig till en kurs eller att skicka in en kurs för publicering. När du skapar och underhåller ditt konto måste du tillhandahålla och fortsätta att tillhandahålla korrekt och fullständig information, inklusive en giltig e-postadress. Du har fullständigt ansvar för ditt konto och allt som händer på ditt konto, inklusive för eventuell skada eller skada (mot oss eller någon annan) orsakad av att någon använder ditt konto utan ditt tillstånd. Det betyder att du måste vara försiktig med ditt lösenord. Du får inte överföra ditt konto till någon annan eller använda någon annans konto. Om du kontaktar oss för att begära åtkomst till ett konto kommer vi inte att ge dig sådan åtkomst såvida du inte kan ge oss den information som vi behöver för att bevisa att du är ägaren till det kontot. I händelse av en användares död kommer användarens konto att stängas.

Du får inte dela dina inloggningsuppgifter för kontot med någon annan

Du ansvarar för vad som händer med ditt konto och Elithubb kommer inte att ingripa i tvister mellan studenter eller instruktörer som har delat inloggningsuppgifter för kontot. Du måste meddela oss omedelbart när du får veta att någon annan kan använda ditt konto utan din tillåtelse (eller om du misstänker något annat säkerhetsbrott) genom att kontakta vårt supportteam. Vi kan begära lite information från dig för att bekräfta att du verkligen är ägare till ditt konto.

Studenter och instruktörer måste vara minst 18 år för att skapa ett konto på Elithubb och använda tjänsterna. Om du är yngre än 18 år dina föräldrar krävs  för samtycke till att använda onlinetjänster där du bor, kanske du inte skapar ett konto, men vi uppmanar dig att bjuda in en förälder eller vårdnadshavare för att öppna ett konto och hjälpa dig att anmäla dig till kurser som passar dig. Om du är under denna ålder för att använda onlinetjänster får du inte skapa ett Elithubb-konto. Om vi ​​upptäcker att du har skapat ett konto som bryter mot dessa regler avslutar vi ditt konto. Enligt våra instruktörsvillkor kan du bli ombedd att verifiera din identitet innan du får behålla en kurs för publicering på Elithubb. Du kan avsluta ditt konto när som helst. Kontrollera vår integritetspolicy för att se vad som händer när du avslutar ditt konto.

Om du publicerar en kurs på Elithubb måste du också godkänna instruktörsvillkoren. Vi tillhandahåller också information om vår behandling av personuppgifter om våra studenter och instruktörer i vår integritetspolicy. Du behöver ett konto för de flesta aktiviteter på vår plattform. Håll ditt lösenord säkert, för du är ansvarig för all aktivitet som är kopplad till ditt konto. Om du misstänker att någon annan använder ditt konto, meddela oss genom att kontakta vårt supportteam.

Instruktörens skyldigheter

Som instruktör är du ansvarig för allt innehåll som du lägger upp, inklusive föreläsningar, frågesporter, kodningsövningar, övningstest, uppgifter, resurser, svar, kursmålsidans innehåll och meddelanden (“Inskickat innehåll”).

Du representerar och garanterar att:

 • du kommer att tillhandahålla och underhålla korrekt kontoinformation.
 • du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke, behörigheter och befogenhet att bemyndiga Elithubb att använda ditt inlämnade innehåll som anges i dessa villkor och användarvillkoren.
 • ditt skickade innehåll kommer inte att kränka eller tillämpa tredje parts immateriella rättigheter.
 • du har de kvalifikationer, behörigheter och expertis som krävs (inklusive utbildning, utbildning, kunskap och färdigheter) för att undervisa och erbjuda de tjänster som du erbjuder genom ditt inlämnade innehåll och användning av tjänsterna och du kommer att säkerställa en servicekvalitet som motsvarar standarderna för din bransch och instruktionstjänster i allmänhet.

Du garanterar att du inte kommer att:

 • lägga upp eller tillhandahålla något olämpligt, stötande, rasistiskt, hatiskt, sexistiskt, pornografiskt, falskt, vilseledande, felaktigt, kränkande, förtalande eller skändligt innehåll eller information.
 • lägga upp eller överföra oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost eller någon annan form av uppmaning (kommersiell eller på annat sätt) via tjänsterna eller till någon användare.
 • använda Tjänsterna för andra affärer än att tillhandahålla handledning, undervisning och instruktionstjänster till studenter.
 • delta i aktiviteter som skulle kräva att vi erhåller licenser från eller betalar royalty till någon tredje part, inklusive behovet av att betala royalty för det offentliga framförandet av ett musikverk eller ljudinspelning.
 • rama in eller bädda in tjänsterna (t.ex. att bädda in en gratis version av en kurs) eller på annat sätt kringgå tjänsterna.
 • utge sig för att vara en annan person eller få obehörig åtkomst till en annan persons konto.
 • störa eller på annat sätt hindra andra instruktörer från att tillhandahålla sina tjänster eller kurser; eller missbruka Elithubb resurser, inklusive supporttjänster.