Muskelkontraktion- Agonister, Antagonister och synergister

Untitled-3

Skelettsystemet i människokroppen består av ben, brosk och ligament, är en mycket viktig komponent eftersom det inte bara skyddar våra organ, lagrar mineraler och skapar blodkroppar, utan det skapar också en övergripande ram av vår kropp som gör att vi faktiskt kan röra oss. Ben i sig initierar inte rörelse. Ben är faktiskt förknippat med rörelse, interagerar med skelettmuskulaturen, och det är sammandragningen av skelettmuskulaturen som orsakar rörelsen av ett ben och skapar frivilliga rörelser.Easy 360° Product Viewer with product id Test svg does not exist!
7

Du har 14 minuter 59 sekunder för att slutföra frågesporten


Anatomi

Anatomi test (nr1)

Välj en plan och plugga tillsammans med dina klasskamrater

1 / 3

1) Deborah was angry at her son. Her son didn’t || to her. Her son was 16 years old. Her son | | he knew everything. Her son | | at Deborah.

Question Image

2 / 3

2) 150/3

3 / 3

3) 10+20

Ditt slutresultat är

0%

Skelettsystemet i människokroppen består av ben, brosk och ligament, är en mycket viktig komponent eftersom det inte bara skyddar våra organ, lagrar mineraler och skapar blodkroppar, utan det skapar också en övergripande ram av vår kropp som gör att vi faktiskt kan röra oss. Ben i sig initierar inte rörelse. Ben är faktiskt förknippat med rörelse, interagerar med skelettmuskulaturen, och det är sammandragningen av skelettmuskulaturen som orsakar rörelsen av ett ben och skapar frivilliga rörelser.

Det är interaktionen mellan benen och skelettmuskulaturen som styrs av nervsystemet gör att vi kan röra oss.

Skelettmuskulaturen fäster faktiskt inte direkt på benen utan det är senor som består av kollagenfibrer fäster på benen. En sena ska inte förväxlas med ett ligament, ligament är de fibrer som kopplar minst två ben ihop medan senor är de tjocka banden av fibrös vävnad som förbinder muskler med ben. Senor är uppbyggda av kollagenfibrer. De överför kraften som genereras av muskelkontraktion till ben. Senor är starka och tåliga, men också flexibla eftersom de kan sträcka sig. Senornas töjbarhet gör att de absorberar mycket av kraften som genereras av muskelsammandragningar samt minimerar energiförbrukningen under förflyttning.

Senor överför kraften som genereras av muskelkontraktion till ben.

Muskelkontraktion sker alltid med hjälp av minst två ben som har gemensamma ledytor (gäller inte för intercostalmuskler, diafragma, hjärtmuskel och glatt muskulatur). Det benet som inte rör sig lika mycket som andra benet under kontraktionens gång kallas för muskelns ursprung. Om ett ben (t.ex. överarmen) förblir orörligt för specifik rörelse (biceps curl), kallas benet (Överarmsbenet) muskelns ursprung och benet som rör sig (underarmsbenet) mot överarmsbenet kallas för muskelfästet.

Muskler arbetar alltid i par för att skapa rörelse. När en muskel (agonist) drar ihop sig  för att generera rörelse finns det en motsatt muskel (antagonist) som slappnar av för att rörelsen ska kunna ske.

Agonister  är de muskeler som drar ihop sig för att ge huvudkraften för att flytta eller rotera ett ben omkring dess led.

Antagonister är de muskeler som slappnar när Agonisten drar ihop sig.

Vi har också synergister som är involverade i att hjälpa agonisten och antagonisten.

Lämna ett svar

error: Innehållet är skyddat !!
0:00
0:00