Plattform i testfasen
Plattform i testfasen
Vänligen avstå från köp. Vi uppskattar ditt intresse och vi kommer att meddela när plattformen är i full drift. Tack för ditt tålamod.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 12 augusti 2022


Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy som finns publicerad på webbplatsen, som är införlivad i dessa användarvillkor. Vänligen observera att Webbplatsen drivs i Sverige. Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Sverige, genom din fortsatta användning av webbplatsen överför du dina uppgifter till Sverige, och du samtycker till att få dina uppgifter överförda till och behandlade i Sverige.

Integritetspolicy


Tack för att du valde att vara en del av vårt team på Elithubb. Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om detta sekretessmeddelande eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss via Kontakta oss | Elithubb.. Detta sekretessmeddelande beskriver hur vi kan använda din information om du: Besök vår hemsida på Hem | Elithubb Engagera oss på andra relaterade sätt – inklusive försäljning, marknadsföring eller event I detta sekretessmeddelande, om vi hänvisar till:"Integritetspolicy", hänvisar vi till alla våra webbplatser som hänvisar till eller länkar till denna policy "Integritetspolicy", hänvisar vi till vår webbplats och andra relaterade tjänster, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang Syftet med detta integritetsmeddelande är att förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Om det finns några termer i detta sekretessmeddelande som du inte samtycker till, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart. Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant, eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på webbplatsen, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du delta i aktiviteter på webbplatsen (som genom att posta meddelanden i våra onlineforum eller delta i tävlingar, tävlingar eller giveaways) eller på annat sätt när du kontaktar oss. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Det personliga information vi samlar in kan innehålla följande: Personlig information tillhandahållen av dig. Vi samlar in namn; mejladresser; användarnamn; faktureringsadresser; telefonnummer; och annan liknande information. Betalningsdata. Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör köp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer (som ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden kopplat till ditt betalningsinstrument. All betalningsdata lagras av Paypal och Stripe. Du kan hitta länk(ar) till deras integritetsmeddelande här:

PayPal Privacy

https://stripe.com/en-se/privacy

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information. Information som samlas in automatiskt Kort sagt: Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsares och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats. Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats, och för vår interna analys- och rapporteringsändamål. Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker. Informationen vi samlar in inkluderar: Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet i webbplatsen (såsom datum-/tidsstämplar kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar, såsom vilka funktioner du använder), enhetshändelse information (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "crash dumps") och hårdvaruinställningar). Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används, denna enhetsdata kan innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör , information om operativsystem och systemkonfiguration. Platsdata. Vi samlar in platsdata såsom information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Observera dock om du väljer att välja bort, kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål som baseras på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke. Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en mängd olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi förlitar oss på bredvid varje syfte som anges nedan. Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot: För att underlätta kontoskapande och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto hos oss till ett tredjepartskonto (som ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta kontoskapande och inloggningsprocessen för fullgörandet av avtalet. Att lägga upp vittnesmål. Vi publicerar vittnesmål på vår webbplats som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger upp ett vittnesmål kommer vi att inhämta ditt samtycke till att använda ditt namn och innehållet i vittnesmålet. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt omdöme, vänligen kontakta oss via  Kontakta oss | Elithubboch var noga med att inkludera ditt namn, din vittnesmålsplats och kontakt information. Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats. För att möjliggöra kommunikation från användare till användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation från användare till användare med varje användares samtycke. För att hantera användarkonton. Vi kan komma att använda din information i syfte att hantera vårt konto och hålla det i fungerande skick. Uppfyll och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs via webbplatsen. Administrera prisdragningar och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdragningar och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar. Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten. Att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster. För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig. Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartners kan använda den personliga information du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel när du uttrycker ett intresse av att få information om oss eller vår webbplats, prenumererar på marknadsföring eller på annat sätt kontaktar vi oss kommer vi att samla in personlig information från dig. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se "VILKA ÄR DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER?" nedan). Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt anpassat innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsytt för din intressen och/eller plats och för att mäta dess effektivitet.

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser. Vi kan komma att behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund: Samtycke: Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Berättigade intressen: Vi kan komma att behandla dina uppgifter när det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen. Utförande av ett kontrakt: När vi har ingått ett avtal med dig kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt. Juridiska skyldigheter: Vi kan komma att avslöja din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga framställningar, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut, eller rättsprocess, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämningsansökan (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav). Vitala intressen: Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet och illegala aktiviteter, eller som bevis i rättstvister där vi är inblandade. Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer: Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag. Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster åt oss eller på våra vägnar och kräver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Exempel är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföring ansträngningar. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på webbplatsen, vilket gör det möjligt för dem att samla in data å våra vägnar om hur du interagerar med vår webbplats över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll, sidor eller funktioner och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte beskrivs i detta meddelande, vi delar inte, säljer, hyr ut eller byter ut någon av din information med tredje part för deras marknadsföringsändamål. Andra användare. När du delar personlig information (till exempel genom att posta kommentarer, bidrag eller annat innehåll på webbplatsen) eller på annat sätt interagerar med webbplatsens offentliga områden, sådan personlig information kan ses av alla användare och kan göras tillgänglig för allmänheten utanför webbplatsen för all framtid. På samma sätt kommer andra användare att kunna se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig på vår webbplats och se din profil.

4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?

Kort sagt: Vi delar endast information med följande kategorier av tredje parter. Vi delar och avslöjar endast din information med följande kategorier av tredje parter. Om vi ​​har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna i avsnittet nedan med rubriken "Hur kan du kontakta oss om detta meddelande?".

Dataanalystjänster

Sociala nätverk

Försäljnings- och marknadsföringsverktyg

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information. Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies anges i vårt Cookiemeddelande.

6. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag. Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss. När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personlig information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information, ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik kan garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter kommer inte att kunna besegra vår säkerhet och på ett felaktigt sätt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi ska göra vårt bästa för att skydda din personliga information, överföring av personlig information till och från vår webbplats är på egen risk. Du bör endast komma åt webbplatsen i en säker miljö.

8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför för barn under 18 år. Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda webbplatsen intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till sådana mindre anhörigas användning av webbplatsen. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och ta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss via Kontakta oss | Elithubb.

Kort sagt: Du kan recensera; ändra eller avsluta ditt konto när som helst. Om du är bosatt i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/iustice/data-protection/bodies/authorities/index en.html . Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss via Kontakta oss | Elithubb. Kontoinformation Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du: Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna. På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller följa tillämpliga lagkrav. Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies, detta kan påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på vår webbplats besök http://www.aboutads.info/choices/. Välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen anges nedan. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring — men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka tjänsterelaterade e-postmeddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt välja bort kan du: Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.

10. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ("DNT") funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan gör vi det svarar för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om den praxisen i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

11. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information. California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) som vi lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat med personuppgifter närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka in din begäran skriftligen till oss via kontakten informationen nedan. Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på webbplatsen, har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på webbplatsen. För att begära borttagning av sådana uppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan, och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior etc.).

 12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar. Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande, kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska detta sekretessmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM VÅRA TJÄNSTER?

Om du har frågor eller kommentarer om våra tjänster kan du maila oss via  Kontakta oss | Elithubb.

14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, besök: Kontakta oss | Elithubb.

GDPR

When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, that blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.