Plattform i testfasen
Plattform i testfasen
Vänligen avstå från köp. Vi uppskattar ditt intresse och vi kommer att meddela när plattformen är i full drift. Tack för ditt tålamod.

Regler och villkor

Senast uppdaterad 12 augusti 2022

ÖVERENSKOMMELSE TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig och vår hemsida angående din åtkomst till och användning av vår webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa tjänster. Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa användarvillkor, inklusive tjänstens avtal som publicerats på webbplatsen, vilka är införlivade i dessa användarvillkor. Om du inte accepterar alla dessa användarvillkor, då du är uttryckligen förbjudad att använda webbplatsen och du måste avsluta användningen omedelbart. Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik information om varje sådan förändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådan reviderad Användarvillkor publiceras. Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser det på sina på eget initiativ och är ensamt ansvarig för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år kan använda Webbplatsen men får inte registrera sig på webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (tillsammans "Innehållet") och varumärkena, tjänstemärkena och logotyperna som finns däri ("Märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller licensierade till oss, och är skyddade av upphovsrätt och varumärkeslagar och diverse andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översätts, överförs, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har korrekt fått åtkomst enbart för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

Data du tillhandahåller oss

Vi kan samla in olika uppgifter från eller om dig beroende på hur du använder tjänsterna. Nedan följer några exempel som hjälper dig att bättre förstå de uppgifter vi samlar in. När du skapar ett konto och använder tjänsterna, inklusive via en tredjepartsplattform, samlar vi in alla uppgifter du tillhandahåller direkt, inklusive: Kontodata För att kunna använda vissa funktioner (som att delta i en kurs) måste du skapa ett användarkonto. När du skapar eller uppdaterar ditt konto samlar vi in och lagrar de uppgifter du anger, till exempel din e-postadress, lösenord, telefonnummer, yrke, färdighetsintressen, kön, ras, etnicitet, myndighets-ID-information, verifieringsfoto, ålder och datum för födelse och tilldela dig ett unikt identifieringsnummer (“Kontodata”).

Profildata Du kan också välja att tillhandahålla profilinformation som ett foto, rubrik, biografi, språk, webbplatslänk, sociala medieprofiler, land eller andra uppgifter. Din profildata kommer att kunna visas offentligt av andra. Delade innehållsdelar av tjänsterna låter dig interagera med andra användare eller dela innehåll offentligt, inklusive genom att publicera recensioner på en kurssida, ställa eller svara på frågor, skicka meddelanden till studenter eller instruktörer, eller lägga upp foton eller annat arbete du laddar upp. Sådant delat innehåll kan visas offentligt av andra beroende på var det publiceras. Kursdata: När du anmäler dig till kurser samlar vi in viss information, inklusive vilka kurser, uppgifter och frågesporter du har startat och genomfört; ditt utbyte med instruktörer, lärarassistenter och andra studenter; och uppsatser, svar på frågor och andra artiklar som lämnats för att uppfylla kurskraven.

Studentbetalningsdata

 Om du gör inköp samlar vi in viss information om ditt köp (t.ex. ditt namn och postnummer) efter behov för att behandla din beställning. Du måste tillhandahålla vissa betalnings- och faktureringsuppgifter direkt till våra partner för betalningshantering, inklusive ditt namn, kreditkortsinformation, faktureringsadress och postnummer. För säkerhets skull samlar eller lagrar inte Elithubb känslig korthållardata, såsom fullständiga kreditkortsnummer eller kortautentiseringsdata.

Instruktionsbetalningsdata

  Om du är instruktör kan du länka ditt PayPal eller annat betalkonto till tjänsterna för att ta emot betalningar. När du länkar ett betalkonto samlar vi in och använder viss information, inklusive din e-postadress för ditt betalkonto, konto-ID, fysiska adress eller annan information som krävs för att vi ska kunna skicka betalningar till ditt konto. För att följa gällande lagar arbetar vi också med pålitliga tredje parter som samlar in skatteinformation enligt lag. Denna skatteinformation kan innehålla bostadsinformation, skatteidentifieringsnummer, biografisk information och annan personlig information som är nödvändig för beskattning. Av säkerhetsskäl samlar eller lagrar inte Elithubb känslig bankkontoinformation. Insamlingen, användningen och avslöjandet av dina betalnings-, fakturerings- och beskattningsuppgifter är föremål för sekretesspolicyn och andra villkor för din betalningskontoleverantör.

Data om dina konton på andra tjänster

Vi kan få viss information via dina sociala medier eller andra onlinekonton om de är kopplade till ditt Elithubb-konto. Om du loggar in på Elithubb via Facebook eller annan tredjepartsplattform eller -tjänst ber vi om din tillåtelse att få åtkomst till viss information om det andra kontot. Beroende på plattform eller tjänst kan vi till exempel samla in ditt namn, profilbild, konto-ID-nummer, e-postadress för inloggning, plats, fysisk plats för dina åtkomstenheter, kön, födelsedag och lista över vänner eller kontakter.  Dessa plattformar och tjänster gör information tillgänglig för oss via deras API: er. Informationen vi får beror på vilken information du (via dina sekretessinställningar) eller plattformen eller tjänsten väljer att ge oss. Om du öppnar eller använder våra tjänster via en tredjepartsplattform eller -tjänst, eller klickar på några tredjepartslänkar, kommer insamling, användning och delning av dina uppgifter också att omfattas av sekretesspolicyn och andra avtal från den tredje parten .

 Tävlingar

 kampanjer och undersökningar Vi kan bjuda in dig att slutföra en undersökning eller delta i en kampanj (som tävling, tävlingar), antingen via tjänsterna eller en tredjepartsplattform. Om du deltar samlar vi in och lagrar de uppgifter du tillhandahåller som en del av deltagandet, till exempel ditt namn, e-postadress, födelsedatum eller telefonnummer. Uppgifterna omfattas av denna integritetspolicy om inte annat anges i de officiella reglerna för kampanjen eller i en annan sekretesspolicy. De insamlade uppgifterna kommer att användas för att administrera kampanjen eller undersökningen, inklusive för att meddela vinnare och dela ut belöningar. För att få en belöning kan du behöva tillåta oss att publicera en del av din information offentli gt (som på en vinnarsida). Om vi använder en tredjepartsplattform för att administrera en undersökning eller marknadsföring kommer tredjeparts sekretesspolicy att gälla.

Kommunikation och support

Om du kontaktar oss för support eller för att rapportera ett problem eller problem (oavsett om du har skapat ett konto) samlar vi in och lagrar din kontaktinformation, meddelanden och annan information om dig som ditt namn, e-postadress, plats, operativsystem, IP-adress och alla andra uppgifter du tillhandahåller eller som vi samlar in på automatiserade sätt . Vi använder dessa uppgifter för att svara på dig och undersöka din fråga eller oro i enlighet med denna sekretesspolicy.

 Vi behöver regler för att hålla vår plattform och våra tjänster säkra för dig, oss och våra studenter. Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår integritetspolicy och godkänner dess villkor. Vi gör det möjligt för alla  att skapa och dela utbildningskurser (instruktörer) och att delta i dessa utbildningskurser för att lära sig (studenter). Vi anser att vår marknadsmodell är det bästa sättet att erbjuda värdefullt utbildningsinnehåll till våra användare.

Dessa villkor gäller alla dina aktiviteter på Elithubb webbplats

Du behöver ett konto för de flesta aktiviteter på vår plattform, inklusive att köpa och anmäla dig till en kurs eller att skicka in en kurs för publicering. När du skapar och underhåller ditt konto måste du tillhandahålla och fortsätta att tillhandahålla korrekt och fullständig information, inklusive en giltig e-postadress. Du har fullständigt ansvar för ditt konto och allt som händer på ditt konto, inklusive för eventuell skada eller skada (mot oss eller någon annan) orsakad av att någon använder ditt konto utan ditt tillstånd. Det betyder att du måste vara försiktig med ditt lösenord. Du får inte överföra ditt konto till någon annan eller använda någon annans konto. Om du kontaktar oss för att begära åtkomst till ett konto kommer vi inte att ge dig sådan åtkomst såvida du inte kan ge oss den information som vi behöver för att bevisa att du är ägaren till det kontot. I händelse av en användares död kommer användarens konto att stängas.

Du får inte dela dina inloggningsuppgifter för kontot med någon annan. Du ansvarar för vad som händer med ditt konto och Elithubb kommer inte att ingripa i tvister mellan studenter eller instruktörer som har delat inloggningsuppgifter för kontot. Du måste meddela oss omedelbart när du får veta att någon annan kan använda ditt konto utan din tillåtelse (eller om du misstänker något annat säkerhetsbrott) genom att kontakta vårt supportteam. Vi kan begära lite information från dig för att bekräfta att du verkligen är ägare till ditt konto. Studenter och instruktörer måste vara minst 18 år för att skapa ett konto på Elithubb och använda tjänsterna. Om du är yngre än 18 år dina föräldrar krävs  för samtycke till att använda onlinetjänster där du bor, kanske du inte skapar ett konto, men vi uppmanar dig att bjuda in en förälder eller vårdnadshavare för att öppna ett konto och hjälpa dig att anmäla dig till kurser som passar dig. Om du är under denna ålder för att använda onlinetjänster får du inte skapa ett Elithubb-konto. Om vi upptäcker att du har skapat ett konto som bryter mot dessa regler avslutar vi ditt konto. Enligt våra instruktörsvillkor kan du bli ombedd att verifiera din identitet innan du får behålla en kurs för publicering på Elithubb. Du kan avsluta ditt konto när som helst. Kontrollera vår integritetspolicy för att se vad som händer när du avslutar ditt konto. Om du publicerar en kurs på Elithubb måste du också godkänna instruktörsvillkoren. Vi tillhandahåller också information om vår behandling av personuppgifter om våra studenter och instruktörer i vår integritetspolicy. Du behöver ett konto för de flesta aktiviteter på vår plattform. Håll ditt lösenord säkert, för du är ansvarig för all aktivitet som är kopplad till ditt konto. Om du misstänker att någon annan använder ditt konto, meddela oss genom att kontakta vårt supportteam.

Instruktörens skyldigheter

Som instruktör är du ansvarig för allt innehåll som du lägger upp, inklusive föreläsningar, frågesporter, kodningsövningar, övningstest, uppgifter, resurser, svar, kursmålsidans innehåll och meddelanden (“Inskickat innehåll”).

Du representerar och garanterar att:

du kommer att tillhandahålla och underhålla korrekt kontoinformation.

du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke, behörigheter och befogenhet att bemyndiga Elithubb att använda ditt inlämnade innehåll som anges i dessa villkor och användarvillkoren.

ditt skickade innehåll kommer inte att kränka eller tillämpa tredje parts immateriella rättigheter.

du har de kvalifikationer, behörigheter och expertis som krävs (inklusive utbildning, utbildning, kunskap och färdigheter) för att undervisa och erbjuda de tjänster som du erbjuder genom ditt inlämnade innehåll och användning av tjänsterna och du kommer att säkerställa en servicekvalitet som motsvarar standarderna för din bransch och instruktionstjänster i allmänhet.

Du garanterar att du inte kommer att

lägga upp eller tillhandahålla något olämpligt, stötande, rasistiskt, hatiskt, sexistiskt, pornografiskt, falskt, vilseledande, felaktigt, kränkande, förtalande eller skändligt innehåll eller information. Lägga upp eller överföra oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost eller någon annan form av uppmaning (kommersiell eller på annat sätt) via tjänsterna eller till någon användare. Använda Tjänsterna för andra affärer än att tillhandahålla handledning, undervisning och instruktionstjänster till studenter. Delta i aktiviteter som skulle kräva att vi erhåller licenser från eller betalar royalty till någon tredje part, inklusive behovet av att betala royalty för det offentliga framförandet av ett musikverk eller ljudinspelning. Rama in eller bädda in tjänsterna (t.ex. att bädda in en gratis version av en kurs) eller på annat sätt kringgå tjänsterna. Utge sig för att vara en annan person eller få obehörig åtkomst till en annan persons konto. töra eller på annat sätt hindra andra instruktörer från att tillhandahålla sina tjänster eller kurser; eller missbruka Elithubb resurser, inklusive supporttjänster.

På Elithubb är en av våra viktigaste prioriteringar våra besökares integritet. Denna sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av Elithubb och hur vi använder den. Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy. Denna sekretesspolicy gäller endast våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på informationen som de delade och / eller samlas in på Elithubb.se. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information vi samlar in

Den personliga informationen som du ombeds lämna in och skälen till att du ombeds att lämna in den kommer att göras tydlig för dig när vi ber dig att lämna in din personliga information. Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig så som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och / eller bilagor som du kan skicka oss och all annan information du kan välja att lämna. När du registrerar dig för ett konto kan vi be om din kontaktinformation, inklusive objekt som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder informationen vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

• Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats

• Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats

• Förstå och analysera hur du använder vår webbplats

• Utveckla nya produkter, tjänster och funktioner

• Kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, inklusive för kundtjänst, för att förse dig med uppdateringar och annan information som rör webbplatsen och för marknadsförings- och reklamändamål.

• Skicka e-postmeddelanden

• Hitta och förhindra bedrägerier

Loggfiler

Elithubb följer en standardprocedur för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänstens analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings- / utgångssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte länkade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.

Kakor och webbfyrar

Som alla andra webbplatser använder Elithubb 'cookies'. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökares preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa vårt webbinnehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och / eller annan information. För mer allmän information om kakor, läs "Vad är kakor".

Annonspartners sekretesspolicyer

Du kan läsa den här listan för att hitta sekretesspolicyn för var och en av Elithubbs annonspartner. Tredjeparts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller Web Beacons som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Elithubb.se, som skickas direkt till användarens webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten i deras reklamkampanjer och / eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker. Observera att Elithubb inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Sekretesspolicy från tredje part

Elithubbs sekretesspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför råder vi dig att konsultera respektive integritetspolicy för dessa tredjepartsannonservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ. Du kan välja att inaktivera cookies via dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill se till att du är helt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande: Rätten till åtkomst - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst. Rätten till rättelse - Du har rätt att begära att vi korrigerar all information du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi fyller i den information du anser är ofullständig. Rätten att radera - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa villkor. Rätten att begränsa behandlingen - Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor. Rätten att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor. Rätten till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, på vissa villkor. Om du gör en begäran har vi en månad att svara på dig. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Barninformation

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och / eller övervaka och vägleda deras online-aktivitet. Elithubb samlar inte medvetet någon personlig identifierbar information från barn under 16 år. Om du tror att ditt barn har tillhandahållit denna typ av information på vår webbplats rekommenderar vi att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

GDPR

When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, that blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.