Plattform i testfasen
Plattform i testfasen
Vänligen avstå från köp. Vi uppskattar ditt intresse och vi kommer att meddela när plattformen är i full drift. Tack för ditt tålamod.

Muskelkontraktion- Agonister, Antagonister och synergister

Skapad av Elithubb I 22 maj 2023
Dela

Skelettsystemet i människokroppen består av ben, brosk och ligament, är en mycket viktig komponent eftersom det inte bara skyddar våra organ, lagrar mineraler och skapar blodkroppar, utan det skapar också en övergripande ram av vår kropp som gör att vi faktiskt kan röra oss. Ben i sig initierar inte rörelse. Ben är faktiskt förknippat med rörelse, interagerar med skelettmuskulaturen, och det är sammandragningen av skelettmuskulaturen som orsakar rörelsen av ett ben och skapar frivilliga rörelser. 

Skelettsystemet i människokroppen består av ben, brosk och ligament, är en mycket viktig komponent eftersom det inte bara skyddar våra organ, lagrar mineraler och skapar blodkroppar, utan det skapar också en övergripande ram av vår kropp som gör att vi faktiskt kan röra oss. Ben i sig initierar inte rörelse. Ben är faktiskt förknippat med rörelse, interagerar med skelettmuskulaturen, och det är sammandragningen av skelettmuskulaturen som orsakar rörelsen av ett ben och skapar frivilliga rörelser.

Det är interaktionen mellan benen och skelettmuskulaturen som styrs av nervsystemet gör att vi kan röra oss.

Skelettmuskulaturen fäster faktiskt inte direkt på benen utan det är senor som består av kollagenfibrer fäster på benen. En sena ska inte förväxlas med ett ligament, ligament är de fibrer som kopplar minst två ben ihop medan senor är de tjocka banden av fibrös vävnad som förbinder muskler med ben. Senor är uppbyggda av kollagenfibrer. De överför kraften som genereras av muskelkontraktion till ben. Senor är starka och tåliga, men också flexibla eftersom de kan sträcka sig. Senornas töjbarhet gör att de absorberar mycket av kraften som genereras av muskelsammandragningar samt minimerar energiförbrukningen under förflyttning.

Senor överför kraften som genereras av muskelkontraktion till ben.

Muskelkontraktion sker alltid med hjälp av minst två ben som har gemensamma ledytor (gäller inte för intercostalmuskler, diafragma, hjärtmuskel och glatt muskulatur). Det benet som inte rör sig lika mycket som andra benet under kontraktionens gång kallas för muskelns ursprung. Om ett ben (t.ex. överarmen) förblir orörligt för specifik rörelse (biceps curl), kallas benet (Överarmsbenet) muskelns ursprung och benet som rör sig (underarmsbenet) mot överarmsbenet kallas för muskelfästet.

Muskler arbetar alltid i par för att skapa rörelse. När en muskel (agonist) drar ihop sig  för att generera rörelse finns det en motsatt muskel (antagonist) som slappnar av för att rörelsen ska kunna ske.

Agonister  är de muskeler som drar ihop sig för att ge huvudkraften för att flytta eller rotera ett ben omkring dess led.

Antagonister är de muskeler som slappnar när Agonisten drar ihop sig.

Vi har också synergister som är involverade i att hjälpa agonisten och antagonisten.

Kommentarer (0)

Elithubb

Admin role

Kategorier

Dela

Dela detta inlägg med andra

GDPR

When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, that blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.